Základná škola Trstené pri Hornáde

Základná škola Trstené pri Hornáde

Školská 94
04411 Trstené pri Hornáde
IČO: 35544384

Informácie o inštitúcii Základná škola Trstené pri Hornáde

O škole


Základná škola v Trstenom pri Hornáde už tradične dosahuje veľmi dobré výsledky vo všetkých oblastiach svojej činnosti: vo výchovno - vzdelávacom procese, v účasti na rôznych súťažiach, v mimoškolskej práci i v skrášľovaní a zveľaďovaní školy. Naša základná škola je určite jednou z najlepších aj najkrajších škôl v našom regióne. Sme hrdí na výsledky našich žiakov a práce našich učiteľov. Vedomosti žiakov sú veľmi dobré. Dokazujú to aj najrôznejšie testy, či už ich robí vedenie školy, alebo štátna školská inšpekcia. Dokazujú to každoročne naši deviataci, ktorých na 99% prijímajú na tie školy, na ktoré sa hlásia. Dokazujú to naši žiaci na rôznych súťažiach a olympiádach. Veľmi dobré výsledky dosahujeme aj vo výchovnej práci. Zriedkavo sa stretávame s porušovaním pravidiel školského poriadku. Našou snahou je, aby v škole vládli ľudskosť a porozumenie a humánny prístup k deťom.

Kde nás nájdete?

Zobrazit